Om behandlingsmetoden

Dr Galland Perhard tillämpar en ny behandlingsmetod som går ut på att skum injekteras i åderbråcket i kombination med användning av ultraljudteknik. Metoden kallas även ekoskleros eller duplex-guide-skleros.

åderbråck före behandling
Före
åderbråck efter behandling
Efter
åderbråck före behandlingFöre
åderbråck efter behandlingEfter
åderbråck före behandlingFöre
åderbråck efter behandlingEfter
 

Något om metodens historik

behandling åderbråck

Dr Orbach upptäckte redan 1946 att ett skumpreparat hade bättre effekt vid injektionsbehandling av åderbråck. Senare har metoden utvecklats bland annat genom användning av ultraljud. Efter omkring år 1980 har metoden med skuminjektion och utraljud kommit till användning i många länder.

 

Vad metoden innebär och hur den fungerar i korthet

Först används ultraljud för att ta reda på vad är det för typ av åderbråck som är ifråga, vad de har för storlek och var de är lokaliserade även när de ligger på djupet. Därefter injekteras skum direkt i alla åderbråck, även de som ligger på djupet och som inte syns för blotta ögat. Det är kombinationen av att kunna injektera i alla åderbråck hela vägen från deras respektive ursprung eller början, som gör att metoden vanligtvis är minst lika effektiv som en operation.

Metoden kan användas för behandling av alla typer av åderbråck och storlekar.

 

Varför skum är mer effektivt

Skum gör att medlet tar bättre kontakt med kärlväggarna och agerar mer effektivt än vad som uppnås med traditionella preparat. Medlet påverkar kärlen så att det skapas en kontrollerad inflammation, vilket gör att kärlväggarna i den skadade venen klistras ihop och förtvinar.

 

Skillnader jämfört med traditionell injektionsbehandling

Traditionell injektionsbehandling kan inte behandla åderbråck som inte syns, och har endast effekt när det gäller små åderbråck eller ådernät som endast är ytliga. För att få effekt måste man lägga till en kompression med hjälp av stödstrumpor eller bandage under en lång tid.

Med skuminjektionsbehandlingen kan man behandla både synliga och osynliga, stora som små åderbråck utan behov av bandage eller stödstrumpa.

 

Jämförelse med operation

Med skuminjektion och ultraljud kan man behandla stora åderbråck på djupet, men det behövs ingen narkos eller kraftig lokal bedövning. Man kan gå som vanligt strax efter behandlingen med skum, man kan arbeta som vanligt. Någon sjukskrivning behövs inte. Metoden är också väsentligt mycket billigare än en operation. Det blir inga ärr efteråt, och risken att få en komplikation är mindre.

 

Jämförelse med radiovågor och laserbehandling för åderbråck

Metoder som använder laser eller radiovågor kan inte användas vid behandling av alla typer av åderbråck. De kan nästan bara användas vid behandling av åderbråck som finns på insidan av låret ovanför knäet upp till ljumsken. Det behövs ofta en narkos eller en kraftig lokal bedövning på hela insidan av låret. Resten av åderbråcket som oftast fortsätter nedåt finns därför kvar på underbenet, baksidan av benet eller utsidan och måste därefter behandlas med hjälp av någon annan metod. Man kan inte gå som vanligt strax efter operationen och man behöver allt som oftast en sjukskrivning. Dessutom är kostnaden väsentligt högre än för en skuminjektion.

 

Hur går sklerosbehandlingen till?

Behandlingen med skumspruta och ultraljud tar cirka 30 minuter. Man tittar först på benen med ultraljud för att visualisera åderbråck eller för att se om åderbråck som tidigare behandlats har försvunnit. Patienten får sedan lägga sig på behandlingsbordet och med hjälp av ultraljud kan skum injekteras direkt i samtliga åderbråck. Det behövs ingen narkos eller lokal­bedövning. Det är bara fråga om några små stick. Man sätter bara på ett vanligt plåster efter behandlingen. Det behövs oftast ingen kompression efter behandlingen. Patienten rekommenderas att gå och röra sig som vanligt direkt efter besöket. Ansträngningar som tyngre lyft, gymnastik eller annan motionsträning skall dock undvikas under en veckas tid.

 

När kan patienten se resultatet?

Det är som ovan nämnts fråga om att initiera en kemisk process som verkar ungefär tre veckor. Man kan ofta se resultat redan efter två veckor.

Vissa typer av åderbråck kan botas med en behandling andra kan kräva två eller tre behandlingar.